Privacyverklaring

Gegevens die u aan Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling verstrekt via deze site worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen worden opgenomen in een persoonsgegevensbestand. Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling conformeert zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als van deze site bezoekersstatistieken worden bijgehouden, zal de identiteit van de bezoeker onbekend blijven.